Het beeldhouwatelier geeft geintereseerde de mogelijkheid zich te orienteren in het driedemensionaal creëren. in alle gangbare disciplines zoals steen, brons hout, kunststof etc.

Open van 12:00 tot 15:00 uur